Trường Đại học Cần Thơ đón trên 2.000 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc