Chuẩn bị chu đáo để tổ chức đại hội đảng bộ thành công tốt đẹp

Đây là 2 tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm trong thành phố.