Thực hiện tốt các hoạt động vì người nghèo

(CT)- Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành công văn số 1398-CV/TU chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo (VNN).