“Cánh cổng thần kỳ” bước vào thế giới đại dương kỳ bí

Thủy cung VinWonders được xem là “cánh cổng thần kỳ” đưa con người tới gần hơn thế giới đại dương kỳ bí ẩn mình dưới hàng nghìn mét nước.