Viện Hải Dương học- “Đại dương thu nhỏ” của Việt Nam

Cách trung tâm TP Nha Trang khoảng 6km, Viện Hải Dương học từng được sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nơi lưu trữ, bảo tồn bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất Việt Nam