Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng 

Vĩnh Long nổi tiếng là miệt vườn sông nước với cây lành trái ngọt, điểm đến hấp dẫn của ÐBSCL. UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.