“Source Code: My Beginnings”  phát hành vào năm 2025

Nhà xuất bản Penguin Press thông tin sẽ phát hành “Source Code: My Beginnings” vào tháng 2-2025. Ðây là cuốn hồi ký đầu tiên của tỉ phú Bill Gates. Trước đó, Bill Gates từng ra mắt 4 cuốn sách nhưng tất cả đều đồng tác giả