Đi tìm sự thật 

“Mặt nạ gương”

Vô tình bị kéo vào một vụ án xảy ra trong quá khứ, cô gái trẻ lần tìm đến sự thật nhưng điều đó khiến cô đau đớn vì liên quan đến gia đình mà cô yêu thương ở hiện tại.