Bản cập nhật May 2020 Update của Windows 10 “dính”' lỗi Storage Spaces

Nếu bạn là người ưa thích tính năng kết hợp ổ đĩa Storage Spaces, Microsoft khuyên bạn khoan vội cập nhật lên Windows 10 May 2020 Update. Vậy nguyên nhân là gì?