Sử dụng ứng dụng không cần
cài đặt trên thiết bị Android

Việc cài đặt ứng dụng trên điện thoại hiện tại là rất dễ dàng, nhưng đôi khi người dùng cũng phải tính toán do không đủ dung lượng bộ nhớ trong.