5 tính năng hay của YouTube

Trong vài năm qua, YouTube đã góp phần làm thay đổi ngành công nghiệp giải trí. Với nền tảng chiếm vị trí thứ hai trong sự tham gia Internet toàn cầu sau Google tìm kiếm