Làm gì nếu bạn nhận được thông báo vi phạm dữ liệu?

Vi phạm dữ liệu xảy ra khi bên thứ ba truy cập trái phép thông tin cá nhân của tổ chức. Thông thường, chúng liên quan đến việc đánh cắp dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc nhân viên.