Du lịch Cái Răng phát triển đa dạng các loại hình sinh thái, nghỉ dưỡng

Cùng với loại hình du lịch văn hóa sông nước, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đang được địa phương khai thác và phát huy.