Mở rộng thị trường du lịch

Từ khi đường bay Cần Thơ - Vinh đi vào hoạt động tháng 4-2019, sự kết nối giao thương giữa Cần Thơ và Nghệ An càng được mở rộng, nhất là trong lĩnh vực du lịch.