Nâng cao sức “đề kháng” trước những quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhiều kênh thông tin, nhất là mạng xã hội để đưa thông tin sai lệch về tình hình ở Việt Nam.

 • Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

  Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Ðảng, Nhà nước ta với những phương thức, thủ đoạn tinh vi.

 • Thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” 

  Thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”

  Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

 • Đừng nhân danh tự do để vi phạm tự do một cách trắng trợn 

  Đừng nhân danh tự do để vi phạm tự do một cách trắng trợn

  Từ lâu, một số cơ quan truyền thông phương Tây, nhất là các trang tiếng Việt của những “ông lớn” như VOA, RFA, RFI, BBC... luôn nhân danh tự do, bảo vệ tự do báo chí, tự do ngôn luận để vi phạm một cách trắng trợn hoặc tinh vi, bóp méo sự thật khiến thông tin bị sai lệch, gây phương hại đến sự phát triển của quốc gia khác, ảnh hưởng không tốt đến quan hệ quốc tế...

 • Không thể phủ nhận tính đảng trong nền báo chí cách mạng 

  Không thể phủ nhận tính đảng trong nền báo chí cách mạng

  Nhiều học giả tư sản cho rằng, muốn có tự do báo chí, tự do ngôn luận thì không những phải cho báo chí tư nhân hoạt động, mà không để báo chí bị chi phối, ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị.

 • Luận điệu sai trái về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh 

  Luận điệu sai trái về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

  Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC). Lợi dụng sự kiện trên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

 • Kích động kỳ thị dân tộc - âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc 

  Kích động kỳ thị dân tộc - âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

  Kỳ thị thường gắn liền với phân biệt đối xử. Kỳ thị, phân biệt đối xử là một khái niệm giao thoa giữa chính trị - văn hóa và xã hội. Kỳ thị dân tộc, chủng tộc là sự nhìn nhận, đánh giá làm giảm giá trị đối với một một dân tộc, một chủng tộc từ một quan niệm chính trị, văn hóa hoặc xã hội nào đó.

 • Bài 2: Sự thật không thể phủ nhận 

  Bài 2: Sự thật không thể phủ nhận

  Để tìm hiểu về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam, bà con ta ở hải ngoại không thể chỉ dựa vào những thông tin đến các cơ quan "truyền thông đen" trong cộng đồng, hay những báo cáo của các "tổ chức quốc tế về nhân quyền" mang tính phiến diện, một chiều. Theo tôi, bà con ta hãy đi về Việt Nam, tự đi tìm câu trả lời từ thực tiễn sinh động đang diễn ra tại đây.

 • Bài 1: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá tự do tôn giáo 

  Bài 1: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá tự do tôn giáo

  Theo tôi, hành động của họ không vì bất cứ lòng trắc ẩn, tình đồng bào nào hết, ngoài việc tạo nên những cái “bánh vẽ” to tướng khiến một bộ phận người trong nước có tinh thần vọng ngoại hiểu sai lệch vấn đề về tự do tôn giáo, hay quyền con người.

 • Nên dừng ngay, dù nhầm lẫn hay cố ý 

  Nên dừng ngay, dù nhầm lẫn hay cố ý

  Hiểu sai hoặc cố ý xuyên tạc đều là suy nghĩ ác ý và không phải là cách phản biện xã hội tích cực. Trước khi muốn tham gia phản biện xã hội, điều cần thiết là phải có thói quen và đủ năng lực tự phản biện chính bản thân...

 • Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin 

  Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Một trong những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin.

 • Không thể chia cắt tình yêu đất nước 

  Không thể chia cắt tình yêu đất nước

  Mỗi dịp tháng 4 về, trong suy nghĩ của mỗi người, tùy theo hoàn cảnh, tâm thế, sẽ có những cảm nhận riêng về giá trị của cụm từ “thống nhất đất nước, non sông liền một dải”. Đối với tôi, ngày 30/4 cần được nhìn nhận bằng sự tôn trọng giá trị lịch sử, để chúng ta có được sự đồng thuận trên tinh thần xây dựng.

 • Không thể bẻ cong lịch sử 

  Không thể bẻ cong lịch sử

  Họ cố tình khoét sâu những vết thương chiến tranh, chia rẽ dân tộc, đưa ra các luận điệu bẻ cong lịch sử bởi những động cơ, ý đồ xấu, những mưu đồ lợi ích của bản thân và các nhóm chống đối. Hành động này không chỉ là việc xét lại lịch sử mà còn là sự phá hoại tương lai.