Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Công tác truyền truyền về dân tộc, tôn giáo (DTTG) trên địa bàn TP Cần Thơ được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực.