Chủ nhà  SEA Games 30 chính thức thông báo số môn thi đấu