Thầy giáo

mê võ cổ truyền dân tộc

Đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Cần Thơ, thầy giáo Nguyễn Quốc Nam (giáo viên Trường THPT Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn)