Sáng ngời truyền thống, thắm đượm nghĩa tình

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc; đồng thời, thiết thực chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng…