Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố có 132 Hội cơ sở, với 11.707 hội viên là CCB, cựu quân nhân (CQN).