Tập trung chuẩn bị đại hội chi bộ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, đại hội (ÐH) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 quận Cái Răng sẽ hoàn thành trước ngày 30-7-2022.