Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số quận Ninh Kiều lần thứ IV năm 2024

(CT) - Ngày 14-6-2024, quận Ninh Kiều tổ chức Ðại hội (ÐH) đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV năm 2024.