Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Xây dựng chính quyền số là 1 trong 3 trụ cột trong quá trình chuyển đổi số (CÐS), gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các cấp, các ngành TP Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp phát triển chính quyền số.