Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Ðoàn công tác kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ đã có đợt kiểm tra tại Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Ðào tạo. Qua kiểm tra, đoàn đã đề ra những kiến nghị giúp các đơn vị hoàn thiện hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới.

 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Ngày 12-11-2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 08-HD/TU “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (Hướng dẫn 08)

 • Sàng lọc đảng viên 

  Sàng lọc đảng viên

  Nhằm ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ

 • Vận động nhân dân phát triển kinh tế 

  Vận động nhân dân phát triển kinh tế

  Hệ thống chính trị xã Thới Tân, huyện Thới Lai đã tích cực vận động nhân dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế.

 • Khơi dậy sức dân 

  Khơi dậy sức dân

  Nhờ phát huy dân chủ, cán bộ ấp Nhơn Lộc 2A (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) đã vận động bà con nhân dân hiến đất, góp tiền để chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư văn minh.

 • Nâng cao đạo đức công vụ 

  Nâng cao đạo đức công vụ

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05), các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ (CB), công chức (CC), nhất là CB, CC làm việc ở Bộ phận Một cửa (BPMC).

 • Kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm

  Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ra đời rất kịp thời, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 • Thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 

  Thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

  Tại hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI (Kết luận 29) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII (Chỉ thị 11) do Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy

 • Khơi dậy lòng nhân ái 

  Khơi dậy lòng nhân ái

  Trong Năm Thanh niên tình nguyện 2019, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đặt ra chỉ tiêu mỗi đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện.

 • Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình 

  Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình

  Xác định công tác “tự phê bình và phê bình” (TPB&PB) là khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Ðảng (CQDCÐ) thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

 • Cần có những giải pháp tích cực giúp đảng viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên

  Đảng bộ TP Cần Thơ hiện có hơn 50.000 đảng viên (ĐV). Bên cạnh những ĐV có cuộc sống khá, ổn định, vẫn còn một bộ phận ĐV đời sống khó khăn, trong đó, có nhiều ĐV phải rời địa phương để đi làm ăn xa, tham gia sinh hoạt chi bộ không đều đặn, thậm chí có ĐV bỏ sinh hoạt Đảng.

 • Ðiểm tựa tin cậy của hội viên 

  Ðiểm tựa tin cậy của hội viên

  Ðiều làm cô Trịnh Thị Nguyệt Hồng, 60 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, gắn bó với công tác hội suốt 17 năm qua là sự say mê hoạt động xã hội cùng niềm vui được nhìn thấy chị em tiến bộ, có thêm điều kiện chăm lo hạnh phúc gia đình.

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới 

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới

  Trong nhiệm kỳ 2014-2019, UBMTTQVN TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.