Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Sau 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 18-9, các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh đã chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.