Xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông

Những năm qua, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, đã huy động các nguồn lực xây dựng, nâng cấp cầu, đường nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn.