Xung kích đảm bảo an toàn giao thông

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phong Ðiền, phong trào thanh niên tình nguyện đóng góp vào công tác đảm bảo an toàn giao thông được các cơ sở đoàn triển khai một cách sâu rộng và hiệu quả.