Kiểm tra và tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố về việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, ATGT đường thủy nội địa,