Cần nâng cao ý thức chấp hành các biển báo cấm theo quy định

Hiện nay, trên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trương Ðịnh, Võ Thị Sáu có rất nhiều trường học, như: THPT Châu Văn Liêm, THPT Phan Ngọc Hiển, Tiểu học Mạc Ðĩnh Chi, THPT Thái Bình Dương… nên các phương tiện di chuyển ra, vào