Xử lý nghiêm, không để công trình kém chất lượng, vừa khai thác đã hư hỏng

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành chương trình hành động nâng cao chất lượng các công trình giao thông đường bộ giai đoạn từ nay đến năm 2021.