Quận ủy Ninh Kiều tổ chức tiếp xúc, đối thoại với viên chức quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn

(CT) - Ngày 12-7-2024, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với viên chức quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn.