Lãnh đạo thành phố làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

(CT) - Chiều 5-10, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam triển khai các hoạt động của gói thầu “Xây dựng kế hoạch và tài liệu tập huấn duy trì sự ổn định hình thái sông ở ÐBSCL”.