Hai nghệ sĩ ở Cần Thơ được đề nghị Chủ tịch nước phong tặng
danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

(CT)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9.