Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc Hà Nội, Cần Thơ

Các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.