Tổng kết cụm thi đua của Mặt trận 
5 thành phố trực thuộc Trung ương

(CT) - Ngày 9-12-2019, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua