Vĩnh Long: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 24.000 tỉ đồng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Vĩnh Long, năm 2020, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn tỉnh đạt 24.022 tỉ đồng, tăng 2,44% so với năm 2019.