Tìm giải pháp tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập

(CT)- Ngày 18-1, Viện Kinh tế- Xã hội TP Cần Thơ chủ trì phối hợp Ban chủ nhiệm đề tài “Tác động những hiệp định thương mại tự do đối với TP Cần Thơ và giải pháp ứng phó”