Hội thảo “Phát triển thương mại và khoa học công nghệ vùng ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

(CT)- Ngày 16-11, Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp Trường Đại học Tây Đô tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển thương mại và khoa học công nghệ vùng ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.