Nhật Bản sẽ thống trị

cầu lông thế giới?

Hai năm gần đây, Nhật Bản đã trở thành thế lực mới, không dễ bị đánh bại trong làng cầu lông thế giới nhờ lứa vận động viên xuất sắc đang ở độ chín sự nghiệp.