Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được triển khai, mở rộng; tỷ lệ hộ nghèo giảm; thu nhập bình quân đầu người tăng... trong những thành quả chung đó của thành phố có sự đóng góp từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ.