Tập đoàn Mai Linh và Bảo hiểm Bưu điện ký kết hợp tác độc quyền, toàn diện

(CT) - Ngày 26-7, Tập đoàn Mai Linh (MLC) cùng Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền và hợp tác chiến lược toàn diện.