Chủ động giải pháp thu ngân sách nhà nước

Năm 2022 khép lại với những con số ấn tượng về thu ngân sách nhà nước (NSNN) của TP Cần Thơ cùng nhiều kết quả nổi bật khác. Kết quả đó cũng là niềm động viên, là động lực để năm 2023 ngành Thuế Cần Thơ vượt qua khó khăn