Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số

(CT)-Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Chỉ thị số 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ số Việt Nam.