Liên kết, huy động nguồn tài chính xanh đầu tư sản xuất tôm lúa vùng ĐBSCL

(CT) - Ngày 30-3, tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuỷ sản, Ban quản lý dự án Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) và các đối tác tổ chức.