Quy định mức trích lập dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng

(CT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NÐ-CP quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro (DPRR), việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng