Prudential giới thiệu chương trình khuyến mại “Chọn sức khỏe – Hành động vì sức khỏe”

Từ ngày 15/04/2020 đến ngày 30/06/2020, Prudential triển khai chương trình khuyến mại “Chọn sức khỏe – Hành động vì sức khỏe”, áp dụng cho khách hàng trên toàn quốc.