Nâng cao vị thế đất nước, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng, chống dịch bệnh sang phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ là những điểm sáng nổi bật