Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao năng lực của các tổ chức tín dụng

(CTO)- Sáng 15-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058 của ngành ngân hàng.