Xây dựng ngành Thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Sau 10 năm triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/QÐ-TTg ngày 17-5-2011, ngành Thuế đã đạt được những kết quả nổi bật.