Hợp tác phát triển ngành Công Thương giữa TP Cần Thơ và tỉnh Quảng Nam

(CT) - Mới đây, tại TP Cần Thơ, Sở Công Thương TP Cần Thơ và Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cùng doanh nghiệp hai địa phương đã có buổi làm việc nhằm trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, những tiềm năng thế mạnh, xúc tiến mối quan hệ hợp tác đầu tư,