Tập trung hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư vào Cần Thơ

Trong thời gian qua, TP Cần Thơ đã thu hút được một số dự án vốn đăng ký đầu tư nghìn tỉ. Quy mô của những dự án này được kỳ vọng có sức lan tỏa vùng, tạo thêm động lực thu hút các nguồn lực đầu tư vào thành phố.