Chia sẻ:

Tổ hợp tác chăn nuôi dê của Hội cựu chiến binh phường Trung Nhứt

Phóng sự 01-02-2024

Gần một năm qua, mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi dê của Hội Cựu chiến binh phường Trung Nhứt đã giúp các thành viên tăng thu nhập, đồng thời là điểm sáng về làm kinh tế trong hội viên Hội Cựu chiến binh quận Thốt Nốt.

Thực hiện: Phạm Trung - Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI