Chia sẻ:

Tự hào tuổi 20

Phóng sự 01-02-2024

(CTO) - Năm 2024, tròn 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, tròn 20 năm thành lập quận Bình Thủy. Dịp này, nhiều thanh niên ưu tú tuổi 20 của quận Bình Thủy đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là sự tiếp nối, tăng cường sức trẻ cho Đảng, viết tiếp khát vọng xây dựng và phát triển của thành phố.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH - NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI