29/01/2024 - 15:53

Các điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế 

Năm 2024, cả nước phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) 94,11% dân số. Liên quan đến chính sách BHYT, một số văn bản pháp luật mới ban hành có thay đổi so với các quy định trước đó.

Người dân tham gia BHYT KCB tại Trạm Y tế xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Ảnh: H.D

Thẻ BHYT được tích hợp vào thẻ căn cước từ ngày 1-7-2024.

Tại Ðiều 22, Luật Căn cước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024, quy định tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp. Theo đó, thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ BHYT, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp. Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. Người dân được tích hợp thông tin thẻ BHYT vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Mức đóng thẻ BHYT và mức hưởng chi phí khám chữa bệnh (KCB) sẽ thay đổi

Hiện nay, mức đóng BHYT được tính theo mức lương cơ sở. Tại điểm e, khoản 1, Ðiều 7, Nghị định 146/2018/NÐ-CP, quy định mức đóng BHYT hộ gia đình theo tháng năm 2024: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định nói trên được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Căn cứ khoản 2, Ðiều 3, Nghị định 24/2023/NÐ-CP, mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng.

Tại điểm d, khoản 1, Ðiều 14, Nghị định 146/2018/NÐ-CP, quy định người có thẻ BHYT khi đi KCB mà chi phí KCB với chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được BHYT trả 100% chi phí KCB theo quy định. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 104/2023/QH15, Quốc hội đã chính thức thông qua thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, bãi bỏ chế độ tiền lương tính theo mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2024. Do đó, có thể từ ngày 1-7-2024 sẽ có hướng dẫn mới về mức đóng BHYT hộ gia đình và mức hưởng chi phí KCB.

Bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ tiền đóng BHYT

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, có quy định: người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT (khoản 2, Ðiều 32, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở). Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ tiền đóng BHYT và bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức do HÐND cấp tỉnh quyết định.

Khi người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đã tham gia BHYT và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Người chưa tham gia BHYT mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí KCB…

H.D (thực hiện)

Chia sẻ bài viết