Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng

(CTO) - 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều cách làm hay