Bà Aung San Suu Kyi 
xác nhận kế hoạch tái tranh cử vào Quốc hội

Ngày 4-8, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi (ảnh) chính thức công bố kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại quốc gia này.