Trốn nóng

  • Trẻ em Pháp chơi đùa trong hơi nước ở một vòi phun nước khi thành phố Nice gặp đợt nóng bức, hôm 2-8. Ảnh: Reuters.

    Trẻ em Pháp chơi đùa trong hơi nước ở một vòi phun nước khi thành phố Nice gặp đợt nóng bức, hôm 2-8. Ảnh: Reuters.

  • Người dân Trung Quốc chơi cờ mạt chược dưới nước tại một công viên nước trong một ngày nóng bức ở Trùng Khánh, hôm 2-8. Ảnh: Reuters

    Người dân Trung Quốc chơi cờ mạt chược dưới nước tại một công viên nước trong một ngày nóng bức ở Trùng Khánh, hôm 2-8. Ảnh: Reuters

  • Trẻ em Pháp chơi đùa trong hơi nước ở một vòi phun nước khi thành phố Nice gặp đợt nóng bức, hôm 2-8. Ảnh: Reuters.
  • Người dân Trung Quốc chơi cờ mạt chược dưới nước tại một công viên nước trong một ngày nóng bức ở Trùng Khánh, hôm 2-8. Ảnh: Reuters