Thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1482/UBND-NC gửi thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện về việc thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật.