30/07/2020 - 12:30

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Để giúp quý độc giả tìm hiểu những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ phối hợp thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN tại Chuyên mục Hỏi - Đáp về Chính sách BHTN của Báo Cần Thơ. Chuyên mục xuất hiện cách tuần vào thứ Năm, từ 26-3 đến tháng 12-2020.

NLĐ thực hiện thủ tục hưởng TCTN tại Trung tâm DVVL thành phố.  

Bà Nguyễn Mỹ Linh hỏi: Tôi có tổng thời gian tham gia BHTN từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2020 là 18 tháng. Từ tháng 1-2020 đến tháng 6-2020, tôi làm việc tại Công ty B theo hợp đồng lao động (HÐLÐ) mùa vụ có thời hạn 6 tháng. Sau khi hết hạn hợp đồng, Công ty B không giao kết HÐLÐ mới với tôi do đã bố trí đủ nhân sự thực hiện công việc hiện tại và cũng không ban hành quyết định nghỉ việc. Ngày 20-7-2020, tôi nhận Sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã chốt từ Công ty B. Tôi muốn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) thì phải chuẩn bị các giấy tờ gì?

Trung tâm DVVL thành phố thông tin đến bà Nguyễn Mỹ Linh cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Ðiều 16 Nghị định số 28/2015/NÐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN và Khoản 6 Ðiều 1 Nghị định số 61/NÐ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/2015/NÐ-CP, hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gồm các giấy tờ sau:

1. Ðề nghị hưởng TCTN theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) quy định (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLÐTBXH).

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau xác nhận việc chấm dứt HÐLÐ hoặc hợp đồng làm việc (HÐLV):

a) HÐLÐ hoặc HÐLV đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HÐLÐ.

b) Quyết định thôi việc.

c) Quyết định sa thải.

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HÐLÐ hoặc HÐLV.

e) Xác nhận của người sử dụng lao động (SDLÐ) trong đó có nội dung cụ thể thông tin người lao động (NLÐ); loại HÐLÐ đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt HÐLÐ đối với NLÐ.

g) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp NLÐ là người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

h) Trường hợp NLÐ không có các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt HÐLÐ do đơn vị SDLÐ không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện quy trình sau:

Sở LÐ-TB&XH hoặc BHXH cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Ðầu tư (KH&ÐT) xác nhận đơn vị SDLÐ không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở KH&ÐT có trách nhiệm phối hợp cơ quan thuế, công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị SDLÐ đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị SDLÐ không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở KH&ÐT gửi văn bản trả lời cho Sở LÐ-TB&XH và BHTN cấp tỉnh về nội dung đơn vị SDLÐ không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở LÐ-TB&XH hoặc BHXH cấp tỉnh.

i) Trường hợp NLÐ tham gia BHTN theo HÐLÐ theo mùa vụ hoặc  công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, giấy tờ xác nhận việc nghỉ việc là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

3. Sổ BHXH.

Như vậy, hồ sơ đề nghị hưởng TCTN của bà Nguyễn Mỹ Linh gồm: Ðơn đề nghị hưởng TCTN theo mẫu quy định, bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của HÐLÐ theo mùa vụ có thời hạn 6 tháng (bà Linh đã giao kết với Công ty B) đã hết hạn và sổ BHXH.

Trong quá trình theo dõi, tìm hiểu về chính sách BHTN, Quý độc giả có nhu cầu được tư vấn xin vui lòng gửi thông tin về địa chỉ e-mail: ttdvvl@cantho.gov.vn hoặc qua điện thoại số: (0292) 3838399; Facebook/Zalo: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CẦN THƠ.

Bài, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết