28/07/2020 - 08:45

Các giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý 

Luật Trợ giúp pháp lý 2018 đã quy định cụ thể đối tượng được trợ giúp pháp lý (TGPL). Tuy nhiên, để được TGPL miễn phí, các đối tượng thuộc diện được trợ giúp cần có những giấy tờ chứng minh người thuộc diện TGPL; tùy từng đối tượng mà các loại giấy tờ cần cung cấp khác nhau.

Trợ giúp viên pháp lý tư vấn cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo quy định của Luật TGPL 2018, người có công với cách mạng là đối tượng đầu tiên được ghi nhận trong việc TGPL miễn phí. Theo đó, người yêu cầu trợ giúp cần có một trong các giấy tờ sau: quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; quyết định phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân…; quyết định trợ cấp, phụ cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyết định hoặc giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hộ nghèo cũng là một trong những đối tượng được TGPL miễn phí. Ðể được TGPL miễn phí, đối tượng này phải có giấy chứng nhận hộ nghèo. Ðối với đối tượng TGPL miễn phí là trẻ em, cần có một trong các giấy tờ sau: giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu; văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu TGPL là trẻ em; văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu TGPL là trẻ em. Ðể được TGPL miễn phí, đối tượng người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cần một trong các giấy tờ: giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định người có tên là người dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó; văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu TGPL là người dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó.

Trong trường hợp người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, để được TGPL miễn phí, cần văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu TGPL là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Ðối với người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, cần giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu TGPL là người bị buộc tội.

Trường hợp đối tượng cần được TGPL là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính, cần các giấy tờ sau: giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội; quyết định của cơ quan có thẩm quyền về trợ cấp ưu đãi, trợ cấp tiền tuất đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ hoặc giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, Bằng Tổ quốc ghi công có tên liệt sĩ kèm theo giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân với liệt sĩ.

Ðể được TGPL miễn phí, người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính cần có quyết định về việc trợ cấp ưu đãi đối với con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hoặc giấy chứng nhận bệnh tật, dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học. Ðối với trường hợp người cao tuổi có khó khăn về tài chính, cần có: quyết định hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội; giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định người có tên trong giấy là người cao tuổi. Ðối tượng là người khuyết tật có khó khăn về tài chính cần giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội.

Trường hợp người bị hại là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi trong vụ án hình sự, có khó khăn về tài chính, để được TGPL miễn phí, cần có giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội hoặc văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu TGPL là bị hại và từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Trường hợp người yêu cầu TGPL là nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, có khó khăn về tài chính, cần có quyết định tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình vào nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội; giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo một trong các loại giấy tờ: giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc khám và điều trị thương tích do hành vi bạo lực gia đình gây ra; quyết định cấm người gây bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình; quyết định xử lý vi phạm hành chính với người có hành vi bạo lực gia đình.

Trường hợp đối tượng cần được TGPL là nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người, có khó khăn về tài chính, cần giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân theo quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người. Ðối với đối tượng nhiễm HIV, cần giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp xác định là người nhiễm HIV. Các loại giấy tờ hợp pháp khác do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định được người thuộc diện TGPL theo quy định của pháp luật TGPL. Trong trường hợp những người thuộc diện được TGPL bị thất lạc các giấy tờ nêu trên thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy tờ đó.

Hoàng Yến (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết