Ra mắt Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn ĐBSCL

(CT)- Mới đây, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn ĐBSCL (gọi tắt là Quỹ MCF) chính thức ra mắt.