Đông Nam Á trong chiến lược của Nhật Bản

Nhật Bản đang thắt chặt hơn nữa cam kết với các nước Đông Nam Á nhằm duy trì trật tự dựa trên nguyên tắc ở khu vực. Đây cũng là một phần trong chiến lược bảo vệ ảnh hưởng chính trị của Tokyo trước một Trung Quốc đang trỗi dậy và đầy quyết đoán.