Khổ sở vì tiếng ồn!

Hiện nay, từ thành thị đến nông thôn, ai ai cũng kêu khổ vì tiếng ồn do việc hát karaoke bằng thùng loa di động (còn gọi loa kẹo kéo)