Chất thay thế đường có an toàn hơn cho sức khỏe?

Ngày nay, chất làm ngọt nhân tạo và các chất thay thế đường được sử dụng rộng rãi trên thị trường thực phẩm, xuất hiện trong nhiều sản phẩm như nước ngọt dành cho người ăn kiêng,