Vì sao không nên làm việc trên giường ngủ?

Vì lý do khách quan, nhiều người buộc phải xử lý công việc tại nhà thay vì đến công sở, chẳng hạn trong thời gian phòng tránh dịch COVID-19.