Hướng dẫn thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có Công văn 7133/BYT-BH gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, giải đáp những vướng mắc trong Nghị định 75/2023/NÐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NÐ-CP