6 biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và Trái đất

Thực hành một lối sống lành mạnh không chỉ có lợi cho bản thân mà còn có thể tác động to lớn đến “sức khỏe” hành tinh? Nhân sự kiện Ngày Trái đất, các nhà khoa học Mỹ đề xuất 6 biện pháp có thể giúp con người và Trái đất song hành khỏe mạnh: