Bỉ:

Với những gia đình có con nhỏ, việc mua sắm xe đạp mới có thể là một gánh nặng tài chính không nhỏ.