Trung Quốc thận trọng trước “thập kỷ mất mát”

Với tốc độ già hóa dân số như hiện nay, Trung Quốc có nguy cơ đối mặt “thập kỷ mất mát”, thuật ngữ mô tả thời kỳ đình trệ kinh tế của Nhật Bản suốt thập niên 1990. Ðây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế dài nhất lịch sử.