Phụ nữ Saudi Arabia được tự do đi du lịch nước ngoài

Saudi Arabia tuyên bố sẽ cho phép phụ nữ được làm hộ chiếu và du lịch nước ngoài mà không cần sự đồng ý của “người giám hộ” nam, chấm dứt quy định vốn gây tranh cãi và chỉ trích của cộng đồng quốc tế.